Ibiza weddings: Weddings in Ibiza – David & Sirina

real-wedding-sirina-david

London couple Sirina and David chose the stunning private bay of Sol den Serra for their Ibiza wedding celebration, with the ceremony and reception held in the beautiful Amante Beach Club & Restaurant, with hair and make-up for the bridal party by local expert Louise Maxwell.

Photography by Natalie Beth Harris

SirinaandDavid-9

SirinaandDavid-13SirinaandDavid-44

SirinaandDavid-42

SirinaandDavid-41

SirinaandDavid-76

SirinaandDavid-84SirinaandDavid-83

SirinaandDavid-88

SirinaandDavid-98

SirinaandDavid-87SirinaandDavid-104

SirinaandDavid-106

SirinaandDavid-123

ÓÇ4³qk¼½Ç±Óñ'îëûå.yåÐìâõ¸*OJìÔö> ©aë_î]/oeÉUËÃ2ãáÿç¿3Iüs/J0Éï_è/Æó'«ºM8=A#áSþªç!Ú:¯)#é¦/¤v6òÚqõË×?ÇôS-[UtÌhFË°É:Jêê­*õçQ]PÞ`ÇÂ)åuY¼IYüE*ó6usÖtùJ]£/i;ß2ôùØòuí<¦8 }_îÞt÷SXLÓÏf´WÌù804·ZÒÁe¹»*¨îîrLS¿7¨I:Fo¥[W÷®?nC»·üOòrCñ?<86à}ÙvCAÄÓ$ÕeOòõÄîxª¯ùÀ¹ûÔãXès¤Äÿ,îíSirinaandDavid-117

SirinaandDavid-109

SirinaandDavid-138

SirinaandDavid-139

SirinaandDavid-224SirinaandDavid-219-2

SirinaandDavid-148

SirinaandDavid-174

SirinaandDavid-226SirinaandDavid-86

SirinaandDavid-223

SirinaandDavid-237

SirinaandDavid-246SirinaandDavid-254

SirinaandDavid-278

SirinaandDavid-318

SirinaandDavid-312SirinaandDavid-285

SirinaandDavid-346

SirinaandDavid-354

SirinaandDavid-296SirinaandDavid-331

SirinaandDavid-364

SirinaandDavid-367

SirinaandDavid-297SirinaandDavid-303

SirinaandDavid-366

SirinaandDavid-382

SirinaandDavid-337SirinaandDavid-387

SirinaandDavid-395

SirinaandDavid-392